AGB

Algemene huurvoorwaarden voor wintersportuitrusting

1.) Sluiting van de overeenkomst

De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de klant die de reservering maakt (hierna "huurder" genoemd) en Skihuur Schneider, Schanzenstraße 20, 59955 Winterberg (hierna "Skihuur Schneider" genoemd), waar de uitrusting wordt gehuurd. De huur is uitsluitend onderworpen aan de volgende voorwaarden:

2.) Boeking

De huurprijs dient volledig online betaald te worden en kan via PayPal. De prijzen zijn de "online boekingsprijzen" voor de gewenste uitrusting of uitrustingscategorie zoals die op de website van Skiverhuur Schneider worden getoond.

De reservering wordt geldig voor de huurder met de online betaling en de ontvangst van de boekingsbevestiging; voor de verhuurwinkel met de ontvangst van de boekingsbevestiging

3.) Annuleringsvoorwaarden / Annulering

Een annulering van de reservering is alleen mogelijk wegens ziekte, ongeval of andere ernstige redenen (bijv. overlijden van een naast familielid of begeleidend familielid). Annulering dient schriftelijk te worden gemeld aan Ski-Verleih Schneider. Er wordt geen restitutie verleend indien de wintersportuitrusting laattijdig door de huurder wordt ontvangen of om enige andere reden niet kan worden geaccepteerd. Hetzelfde geldt indien de huurder de ski- en/of snowboarduitrusting voortijdig aan de verhuurder terugbezorgt. Ongunstige weersomstandigheden of andere hindernissen buiten de controle van Schneider geven de klant niet het recht om de reservering te annuleren.

In geval van letsel of ziekte van de huurder tijdens de huurperiode is de volgende regeling van toepassing op vertoon van een medisch attest:

a) Teruggave van de huurprijs is alleen mogelijk indien het gehuurde materiaal onmiddellijk na het ontstaan van het letsel of de ziekte aan de verhuurder wordt teruggegeven.

b) Als aan punt a) is voldaan, zal het teveel betaalde huurbedrag worden terugbetaald vanaf de datum van afgifte van het te overleggen medisch attest. Geen terugbetaling is mogelijk zonder medisch attest.

c) Zodra Schneider op de hoogte is van een gebeurtenis en de punten a) en b) zijn vervuld, zal zij de reeds betaalde huurprijs onmiddellijk overmaken.

4.) Inzameling en teruggave van apparatuur

In de verhuursector moet de huurder een officieel identiteitsbewijs met foto's (bijv. paspoort of rijbewijs) en zijn boekingsbevestiging overleggen en ermee instemmen dat een kopie van dit document wordt gemaakt. De ski- en/of snowboarduitrusting moet op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode voor sluitingstijd van het bedrijf worden ingeleverd. Bij langer gebruik van de ski- en/of snowboarduitrusting wordt het verschil tussen de daadwerkelijk gebruikte huurperiode en de gereserveerde of betaalde huurperiode tegen de gebruikelijke lokale huurvoorwaarden in rekening gebracht en is direct ter plaatse te betalen

5.) Verzekering

In geval van diefstal moet de huurder de diefstal binnen 24 uur melden bij de verantwoordelijke veiligheidsautoriteit en de diefstal onmiddellijk melden aan het volgende adres

Skiverhuur Schneider melden en vervangen van de schade.

Indien schade of vernietiging van de goederen wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, is de klant verplicht tot het betalen van een schadevergoeding

6.) Gebruik

De huurder is volledig verantwoordelijk voor de gehuurde sportuitrusting en dient deze alleen zorgvuldig te gebruiken in overeenstemming met de functie en de gebruiksvoorwaarden. Indien de sportuitrusting reeds gebreken vertoont op het moment van verhuur, kan de verhuurder de sportuitrusting vervangen of het contract opzeggen indien hij niet in staat is het defect te verhelpen. Het doorgeven van de sportuitrusting aan derden is niet toegestaan. De huurder dient ervoor te zorgen dat de ski's alleen individueel en apart of in kluizen worden opgeslagen. De sportuitrusting moet 's nachts worden opgeslagen in een afgesloten skiruimte van de accommodatie of in een afgesloten motorvoertuig

7.) Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens die u op deze website verstrekt, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de verwerking van uw aanvragen of online reserveringen, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese regelgeving (gegevensbescherming). Schneider respecteert in ieder geval de vertrouwelijkheid van uw gegevens en zal deze niet aan derden verkopen, verhuren of ter beschikking stellen

8.) Bevoegde rechtbank

Voor alle juridische geschillen in verband met of met betrekking tot online boekingen via skiverhuur Schneider is uitsluitend het Duitse recht van toepassing en zijn uitsluitend de nationale rechtbanken in Duitsland verantwoordelijk. Een aansprakelijkheid voor skiverhuur die verder gaat dan de reservering is uitgesloten.